Prof. Dr. Dietmar Hömberg

dietmar.hoemberg@tu-berlin.de

FGL Gem. Berufung Berliner Modell

Numerik der nichtlinearen Optimierung
Straße des 17. Juni 136
10623 Berlin

+49 30 314-28034

+49 30 314-78658

Gebäude: Mathematikgebäude (MA)
Raum: MA 474
Sekretariat: MA 4-5