Fakultät I - Geistes- und Bildungswissenschaften

Professor_innen

Name Titel Funktion E-Mail Telefon Raum
Bartsch, Silke Prof. Dr. Silke Bartsch Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

silke.bartsch@tu-berlin.de +49 30 314-27874Raum: MAR
Beck, Birgit Prof. Dr. Birgit Beck Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

birgit.beck@tu-berlin.de +49 30 314-73816Raum: H 7162
Becker, Sophia Prof. Dr. Sophia Becker Prof. Dr.

FGL Juniorprofessur

sophia.becker@tu-berlin.de +49 30 314-73905Raum: MAR 1058
Bernhard, Nadine Prof. Dr. Nadine Bernhard Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

nadine.bernhard@tu-berlin.de Raum: FH
Brantz, Ingeborg-Dorothee Prof. Dr. Ingeborg-Dorothee Brantz Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

ingeborg-dorothee.brantz@tu-berlin.de +49 30 314-28406Raum: HBS 107
Bushart, Magdalena Prof. Dr. Magdalena Bushart Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

magdalena.bushart@tu-berlin.de +49 30 314-21436Raum: A-H 153
Christensen, Michelle Dr. Michelle Christensen Dr.

Gastprofessur

michelle.christensen@tu-berlin.de +49 30 314-23611Raum: H 2043
Conradi, Florian Dr. Florian Conradi Dr.

Gastprofessur

florian.conradi@tu-berlin.de +49 30 314-23611Raum: H 2043
Dienel, Hans-Liudger Prof. Dr. Hans-Liudger Dienel Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

hans-liudger.dienel@tu-berlin.de +49 30 314-21406/29463Raum: MAR 1.002 A
Dogmus, Aysun Prof. Dr. Aysun Dogmus Prof. Dr.

FGL Juniorprofessur

dogmus@tu-berlin.de +49 30 314-77447Raum: FH 511
Eckelt, Marcus Prof. Dr. Marcus Eckelt Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

eckelt@tu-berlin.de +49 30 314-77546Raum: FH 518
Fegter, Susann Prof. Dr. Susann Fegter Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

fegter@tu-berlin.de +49 30 314-73164Raum: FH 520
Gelfert, Axel Prof. Dr. Axel Gelfert Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

a.gelfert@tu-berlin.de +49 30 314-23655Raum: H 7163
Gläser, Jochen Dr. Jochen Gläser Dr.

FGL Gem. Berufung Berliner Modell

jochen.glaeser@tu-berlin.de +40 30 314-24815Raum: HBS 126
Hark, Sabine Prof. Dr. Sabine Hark Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

sabine.hark@tu-berlin.de +49 30 314-26975Raum: FH 625
Herrmann, Hans-Christian Prof. Dr. Hans-Christian Herrmann Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

h.vonherrmann@tu-berlin.de +49 30 314-23611Raum: H 2046
Hopp, Meike Prof. Dr. Meike Hopp Prof. Dr.

FGL Juniorprofessur

meike.hopp@tu-berlin.de +49 30 314-29564Raum: A-F
Jensen, Uffa Prof. Dr. Uffa Jensen Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

jensen@tu-berlin.de +49 30 314-23904Raum: KAI 1305
Krause, Katja Prof. Dr. Katja Krause Prof. Dr.

FGL Gem. Berufung Berliner Modell

k.krause@tu-berlin.de 24526Raum: H
Krickel, Beate Prof. Dr. Beate Krickel Prof. Dr.

FGL Stiftungsprofessur (öffentl. Hand)

beate.krickel@tu-berlin.de Raum: H 7153
Langen, Nina Prof. Dr. Nina Langen Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

nina.langen@tu-berlin.de +49 30 314-73366Raum: MAR 1.042
Lohse, Carolin Dr. Carolin Lohse Dr.

FGL Strukturprofessur

c.lohse@tu-berlin.de +49 30 314-24972Raum: MAR 1.047
Lucht, Petra Prof. Dr. Petra Lucht Prof. Dr.

FGL Überhangprofessur

petra.lucht@tu-berlin.de +49 30 314-26995Raum: FH 622
Meißner, Hanna Prof. Dr. Hanna Meißner Prof. Dr.

FGL Stiftungsprofessur (öffentl. Hand)

hanna.meissner@tu-berlin.de +49 30 314-26973Raum: FH 623
Orozco Esquivel, Jorge Prof. Dr. Jorge Orozco Esquivel Prof. Dr.

Gastprofessur

orozco.esquivel@tu-berlin.de Raum: H
Ress, Susanne Bettina Prof. Dr. Susanne Bettina Ress Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

ress@tu-berlin.de Raum: FH
Roelcke, Thorsten Prof. Dr. Thorsten Roelcke Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

roelcke@tu-berlin.de +49 30 314-29701Raum: HBS 2.26
Santarius, Tilman Prof. Dr. Tilman Santarius Prof. Dr.

FGL Juniorprofessur

santarius@tu-berlin.de +49 30 314-78869Raum: MAR 1.025
Savoy, Benedicte Prof. Dr. Benedicte Savoy Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

benedicte.savoy@tu-berlin.de +49 30 314-22739Raum: A-H 081
Schrader, Ulf Prof. Dr. Ulf Schrader Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

schrader@tu-berlin.de +49 30 314-28769Raum: MAR 1.016
Schultze-Krumbholz, Anja Prof. Dr. Anja Schultze-Krumbholz Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

anja.schultze-krumbholz@tu-berlin.de +49 30 314-73209Raum: FH 510
Schwarz-Friesel, Monika Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

monika.schwarz-friesel@tu-berlin.de +49 30 314-26985Raum: HBS 535
Schüler-Springorum, Stefanie Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

schueler-springorum@tu-berlin.de +49 30 314-23154Raum: KAI 1307
Schürch, Caterina Anna Prof. Dr. Caterina Anna Schürch Prof. Dr.

FGL Juniorprofessur

c.schuerch@tu-berlin.de Raum: H 2527
Steinle, Friedrich Prof. Dr. Friedrich Steinle Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

friedrich.steinle@tu-berlin.de +49 30 314-24016Raum: H 2533
Valeeva, Dalida Dr. Dalida Valeeva Dr.

FGL Strukturprofessur

valeeva@tu-berlin.de +49 30 314-24503Raum: HBS 416
Weber, Heike Waltraud Prof. Dr. Heike Waltraud Weber Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

h.weber@tu-berlin.de +49 30 314-24844Raum: H 2049 B
Weinzierl, Stefan Prof. Dr. Stefan Weinzierl Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

stefan.weinzierl@tu-berlin.de +49 30 314-25359Raum: E-N 322
Westerwick, Silvia Prof. Dr. Silvia Westerwick Prof. Dr.

FGL Strukturprofessur

knobloch-westerwick@tu-berlin.de +49 30 314-70260Raum: HBS 527
Wüthrich, Adrian Dr. Adrian Wüthrich Dr.

Gastprofessur

adrian.wuethrich@tu-berlin.de +49 30 314-24069Raum: H 2534